Töö ise ja töökoht mängivad olulist rolli positiivse vaimse tervise edendamise juures. Kõige muu hulgas toetab positiivne vaimne tervis eesmärkide saavutamist, meisterlikkuse, asjatundlikkuse ning tähendusrikaste suhete arengut.
Positiivse vaimse tervisega töötaja on õnnelik töötaja.

Vaimset tervist defineeritakse kui inimese heaolu taset, mille kaudu ta realiseerib oma võimekuse. Positiivse vaimse tervise toetamine töökohal tähendab nende aspektide arendamist, mis aitavad töötajal tema täispotensiaali realiseerida. Selgitamaks positiivse vaimse tervise tähendust, siis vaimse häire puudumine ei tähenda veel optimaalset vaimset tervist ja heaolu. Samas üheks peamiseks vaimse häire allikaks on pikajaline negatiivne stress.

Organisatsiooni võimalus toetada positiivse vaimse tervise arengut töökohal seisnab keskendumises tugevustele kasutades olemasolevaid ressursse.

Võimalused vaimse tervise arendamiseks töökohal on:

➢ positiivne eeskuju
➢ üktseisest lugupidavad ja toetavad suhted töökoha kõikidel tasanditel ja nende vahel;
➢ selged ootused / kriteeriumid lugupidava ja resperteeriva käitumise osas;
➢ selge seisukoht, et tulemuste saavutamine mittelugupidava käitumise hinnaga ei ole aksepteeritav;
➢ mittelugupidava käitumise juhtude osas võtab juhtkond seisukoha ja annab tagasisidet töötajatele;
➢ julgustab kultuuri töökohal, mis aksepteerib erinevusi.

Hea vaimse tervisega töötaja

➢ tunnetab oma võimekust;
➢ suudab tulla toime igapäevase stressiga;
➢ suudab töötada tulemuslikult ja viljakalt;
➢ tahab ja suudab olla kasulik kogukonnale ja ühiskonnale.