Kunstiteraapia töötuba

Enamik inimesi veedab pea poole oma elust tööl. Meid igapäevaselt ümbritsev keskkond võib kas soodustada või takistada isiklikku, sotsiaalset ning nende kaudu ka tööalast arengut.
Kunstiteraapia on üks meetoditest, mille abil saab meeskonnas uut hingamist ja energiat luua. Igasugune loov protsess on oma olemuselt tervendav.
Seejuures pole kunstiga tegelemise kogemus või oskus sugugi vajalik. Kunstiteraapiat kasutatakse ärevuse ning stressi vähendamiseks ja madala enesehinnangu tõstmiseks.

Organisatsiooni kontekstis on kunstiteraapiaks erinevaid võimalusi: alates lihtsast stressimaandavast ühistegevusest kuni organisatsioonis toimivate suhete analüüsi ja muutuste läbiviimiseni. Kunstiteraapia annab aga võimaluse näha ning kogeda nii kolleege kui ka tervet organisatsiooni tavapärasest erinevast vaatenurgast. Kunstiteraapia aitab vabaks raputada rutiinist ning annab uue ja värskema hingamise kogu meeskonnale. Ühiselt tegutsemise läbi paranevad suhtlemisoskused ja keskendumisvõime ning üleüldine positiivne emotsionaalne laeng on garanteeritud.

Kunstiteraapia võimaldab:
• leida uusi ja innovatiivseid lahendusi;
• kajastada, peegeldada organisatsiooni ühised väärtushinnaguid, põhimõtteid;
• mõista õnnestumiste ja ebaõnnestumiste tagamaid ja põhjusi;
• arendada teenuseid ja tooteid läbi ühise sünergia;
• suurendada meeskonna ühtsust ning vastastikust toetust;
• saada ja jagada inspiratsiooni;
• õppida tundma ja tunnetama oma kolleege teisiti
• tunda rõõmu uutest olukordadest ja erinevate tunnetuste koosjagamisest
Loe meie kunstiteraapiapõhise koostegevuse kohta ka siit:  /blogi/kunstiteraapia-formaat-toob-organisatsiooni-uut-hingamist-ja-innustab-ning-inspireerib-meeskondi

Kui tekkis huvi, võta ühendust:
info@fookusuuringud.ee
+372 56452303