Enesemotivatsiooni treening

Inimese enesemotiveerimine ja õnnelik olemine on teadlik valik.

Selle nimel tuleb tööd teha. Loobuda ohvrirollist ja teadlikult võtta elus seisukoht, et olen õnnelik inimene   ning mõistan, et enesemotivatsiooni kaudu on võimalik palju ära teha.

Vajalik on leida tasakaalupunkt isiklikus elu, suhete ja  töö vahel. Suureks abiks on enesehindamine, mille kaudu inimene analüüsib oma tugevusi ja nõrkusi, läbi mille ta mõistab oma võimalusi. Mis on igapäevase tegevuse laiem tähendus ning kuidas seda ise samm-haaval kujundada ja tähendusrikkust juurde luua.

Ideaalne seisund töö seisukohalt on emotsionaalne seotus ettevõttega. Seda nimetatakse emotsionaalseks pühendumuseks, mis seob inimese ja ettevõtte väärtused ja väärtushinnangud, läbi mille mõlemad osapooled end defineerivad ning ühiste eesmärkide nimel pingutavad. Siiski leidub ka siin mitmeid varjundeid, mille mõistmine aitab tööandja ja töötaja suhete arenemisele oluliselt kaasa.

Koolitus on suunatud inimestele, kes soovivad teadvustada ja mõista enesemotivatsiooni selleks, et hästi toime tulla ja näha võimalusi ka keeruliste olukordade kaudu. Koolitus toimub aktiivõppe vormis, kus teoreetilised teadmised kinnistuvad treeningu kaudu.

Koolitusel käsitletavad teemad:

  • Mis on motivatsioon? Aga enesemotivatsioon? Töömotivatsioon?
  • Kuidas kujundada motivatsiooni enda elus?
  • Teadlik valik, mida väärtustada - väärtuse loomine - tähendusrikkus
  • Emotsionaalne seos tööga - töörahulolu - tööle pühendumine
  • Iseenda tugevate ja nõrkade külgede teadvustamine, mille kaudu oma võimaluste pusle kokku panna
  • Enesemotivatsioon - teadlik töö hoiaku muutmisega
  •  Tasakaal ja rahulolu


Kuidas kujuneb treeningu konkreetne sisu vastavalt sihtgrupi vajadusele: