Andmeanalüüs

Ettevõtetes on üha enam andmeid (müügitulemustest töötajate rahulolu uuringute vastusteni), mille analüüsimine aitaks ettevõtte arengule kaasa. Teame, et alati ei ole ettevõtetes aega nende andmete analüüsiga tegeleda ja seetõttu pakumegi teenust, mille raames korrastame ja analüüsime juba olemasolevaid andmeid. Olulise ja ebaolulise eristamine on tähtis protsess, mille tulemusel saab andmete põhjal panna paika arengusuunitlusi ja teha ettevõtet puudutavaid otsuseid.

Omame kogemust ja kompetentsi nii statistiliste kui ka tekstiliste andmete analüüsimiseks. Samuti võime otsida ettevõttele vajalikku infot andmebaasidest ja internetiavarustest. Selle tulemusel saab näiteks kaardistada ettevõtte maine ja klientide tagasiside, mis leidub foorumites, artiklites, blogides või mujal.

Koostöölepingus garanteerime konfidentsiaalsuse klausli kaudu selle, et uuringu käigus kogutud andmed kolmandate osapooltega ei jagata. See tähendab, et meile usaldatud andmeid kasutatakse vaid Teie ettevõtte seisukohast oluliste järelduste tegemiseks.

Kui leiate, et andmeanalüüsi teenusest võiks Teie ettevõttele kasu olla, siis võtke meiega palun julgelt ühendust.